ŘÍJEN, měsíc bezpečnosti dětí

Pro většinu lidí je říjen měsícem spojeným se začátkem podzimu. Se říjnem se však pojí mnohem více, a sice v rámci zdravotnictví je tento měsíc věnovaný bezpečnosti dětí. Tisíce společností se připojují k tzv. Baby Awareness Month, osvětovému programu, který vytvořila Asociace výrobců výrobků pro děti a mládež (JPMA) za cílem vzdělávat širokou veřejnost. Druhým cílem bylo zvyšovat povědomí rodičů o tom, jak zajistit správnou a dostatečnou bezpečnost dítěte. V tomto měsíci se otevírají témata jako syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS), ztráta dítěte či aborce (potratu). 

Ztráta dítěte, ať už je v jakémkoli věku, patří k nejtěžším životním událostem. Nastává období krize, které zasahuje do života rodičů, zbylé rodiny a okolí. Neštěstí zasáhne i naši identitu a sebevědomí. Nerozumíme světu okolo sebe, sami sobě, provází nás pocity viny. Tyto pocity však neprovází pouze rodiče a pozůstalé, nýbrž se velmi často vyskytují i v řadách doktorů či jiných zdravotníků, kteří měli dítě v péči nebo ho již nebyli schopni zachránit. V návaznosti na takto traumatickou událost přichází období truchlení a zármutku. Toto období je individuální a nelze jej časově ohraničit. Obecně lze říci, že nejtěžší je první rok od nešťastné události.  

Z pozice lékařů cítíme zodpovědnost za šíření této osvěty, a proto jsme se rozhodli přispět následujícím článkem, ve kterém jsme si připravili několik základních bezpečnostních tipů věnujících se bezpečnému spánku novorozence. Nejrozšířenějším nebezpečím u novorozených dětí a kojenců, jsou spánkové defekty, mezi které lze řadit udušení či syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Pojďme se společně podívat na sérii preventivních opatření, které tomuto neštěstí mohou efektivně předejít. 

Bezpečná postýlka 

Pro kvalitní a bezpečný spánek je důležitá vhodná dětská postel a matrace. Při výběru postýlky by člověk měl upřednostnit funkčnost nad designem. Moderní postýlky, které splňují bezpečnostní parametry bývají označené certifikací. 

 

IMG_1776

Spací plochu by měla tvořit matrace, která není příliš měkká a mezi ní a postýlkou není velká mezera. Prostor by měl být “čistý”, vyhněte se proto polštářům, přikrývkám, dekám, hračkám a dalším nevhodným předmětům, aby se snížilo riziko udušení, přiškrcení nebo zachycení dítěte. 

Dále se doporučuje mít postýlku či kolébku ve stejné místnosti, kde spí i rodiče, a to alespoň po dobu prvních 12 měsíců.

Stabilní poloha na zádech

Podle Americké pediatrické akademie by děti měly být během prvního roku života ukládány ke spánku na záda, nikoli na bok nebo na břicho. Tato poloha při spaní snižuje riziko udušení a syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). 

Komfort dítěte 

Aby mělo dítě kvalitní a nerušený spánek, nestačí mít pouze vhodnou postýlku. Poměrně velkým faktorem je i teplota v místnosti. Než uložíte dítě ke spánku, doporučuje se vyvětrat. Okna by však neměla zůstat otevřená po celý zbytek noci. 

Při ukládání dítěte ke spánku se ujistěte, že má dítě právě tolik vrstev oblečení, kolik potřebuje - obecné doporučení zní, že by dítě nemělo mít více, než o jednu vrstvu oblečení než Vy. 

Nedoporučuje se používat deky či peřiny, zejména u dětí do 1 roku života. Skvělou alternativou jsou dětské spací pytle, které má dítě na sobě, tudíž se deka nemotá ve volném prostoru a nehrozí nebezpečí s tím spojené. 

Spánek jako priorita 

Podle nedávného výzkumu Sleep Junkie ztratí rodiče během prvního roku života dítěte až 109 minut spánku denně. Tento zdánlivě malý deficit může rychle vést ke spánkové deprivaci, zejména pokud vezmeme v úvahu, že většina miminek nespí konzistentě po dobu 5-6 hodin, a to minimálně po dobu prvních 3 měsíců. 

Je maximálně důležité dbát nejen na spánkový režim miminka, nýbrž i na spánkový režim rodiče. Během spánku se z mozku odplavují nahromaděné toxiny z celého dne, obnovují se fyzické i psychické síly a metabolické pochody. Spánek je klíčový jako prevence řady onemocnění, snižuje riziko vysokého krevního tlaku, deprese, či obezity. Jeho nedostatek se může projevit také nervozitou a sníženou pozorností. Tyto důsledky mohou vést k celé řadě situací, které mohou vést k neštěstí. Víme, že skloubit spánek a malé dítě není jednoduché. Skvělým pomocníkem může být pravidelná spánková rutina, tedy série úkonů, která dítě uklidní a připraví ke spánku. Zpravidla se jedná o koupání, krmení, pomalé uložení do postýlky v přítmí, aj. Pokud na sobě cítíte, že potřebujete v tomto aspektu pomoci, neváhejte se obrátit na příbuzné, noční chůvy či odbornou pomoc. 

Monitoring a kontrola dítěte

S nástupem moderních technologií a s nimi spojených dětských monitorů lze mít miminko pod dohledem, i když zrovna spí. Mezi klasické dětské video a audio monitory můžeme zařadit i monitory dechu, které nás uvědomí, pokud dojde k dechové příhodě. Jsou tak skvělou prevencí proti přidušení nebo obávanému syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS). Díky alarmu jsme schopni zahájit včasnou resuscitaci a přivolat pomoc záchranářů a předejít tak neštěstí. 

 

IMG_1779

 

Monitory dechu mají v dnešních dnech dostupnou funkci kvalitního video přenosu. Tyto chůvičky leckdy také možnost zpětného přehrání záznamu. Jestliže máte pocit, že dítě například předešlou noc těžce dýchalo, více se budilo či vykazovalo jiné neobvyklé chování, můžeme tento záznam vzít a vše prodiskutovat s pediatrem. Výběr těchto monitorů nelze radno podceňovat. Správný dětský monitor by měl být certifikovaný výrobcem. Pokud jste rodičem dvojčat či máte děti věkově blízko u sebe, je nutné dbát na to, aby každé dítě mělo svůj monitor a postýlku.

První pomoc 

Po příchodu do dětského pokoje či k postýlce rozsviťte v místnosti, abyste byli schopni vyhodnotit situaci. Zkontrolujte pohledem barvu Vašeho děťátka, dále zkontrolujte přítomnost dýchání. Přiložte tvář k obličeji děťátka, pohledem kontrolujte zvedání hrudníku, zároveň kontrolujte, zda cítíte poryv dechu. Zhodnocení dýchání by mělo trvat 10 sekund. Pokud dítě nedýchá, je nutné neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci s 5 úvodními vdechy, po kterých následuje srdeční masáž (15 stlačení hrudníku) a znovu 2 vdechy, dále v poměru 15 stlačení, 2 vdechy. V případě, že zachraňujete dítě s pomocí partnera, jeden zahajuje KPR, druhý ihned volá záchrannou službu na číslo 155. Pokud dítě zachraňuje pouze jeden z rodičů, záchrannou službu volá po první sérii 5 vdechů. Tento text je pouze stručné a velmi jednoduché shrnutí, rozhodně neslouží jako dostatečný výukový zdroj pro KPR. Pokud se chcete v této problematice více vzdělat, doporučujeme vyhledat odborné specializované kurzy pro kardiopulmonální resuscitaci.

 

IMG_1778

 

Preventivní opatření výrazně snižují riziko spánkové nehody. I přes to však nelze situacím vždy na 100% předejít. Považujeme za důležité, aby se o těchto tématech otevřeně hovořilo, a to jak v rámci edukace pro veřejnost, tak podpůrnou formou pro zasažené osoby. 


Tým INFINITEMedStyle 

 

článek připravily: Jana a Daniela 

 

zdroje: 

nemocnicevalaskemezirici.agel.cz

solen.cz

sidsforum.cz

neurologiepopraxi.cz

mayoclinic.org