Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

INFORMACE O SOUHLASU SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Společnost INFINITE MedStyle s.r.o., IČO: 077 70 634, se sídlem Svatojánská 678/11, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43982 (dále jen „Prodávající“), coby správce osobních údajů, tímto informuje o podmínkách souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a o tom, jak v této souvislosti bude Prodávající zpracovávat Vaše osobní údaje.

Pro jakékoli otázky týkající se obchodních sdělení, ochrany osobních údajů a uplatňování Vašich práv využijte tento e-mail: info@infinitemedstyle.cz.

Správce osobních údajů: Prodávající.

Účel zpracování osobních údajů: Prodávající je oprávněn osobám, které k tomu udělily souhlas, zasílat obchodní sdělení (informace týkající se zejména jeho zboží).

Typ zpracovávaných osobních údajů: Pro účely rozesílání obchodních sdělení Prodávající zpracovává Vaše kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, e-mail a/nebo telefonní číslo.

Právní základ zpracování: Váš souhlas. Pokud souhlas neudělíte, Vaše osobní údaje k výše popsaným účelům užívat nebudeme.

Doba zpracování: Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Odvolání souhlasu: Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli bezplatně odvolat. Způsob bude uveden vždy v rámci takového sdělení. Odvolání souhlasu není spojeno s žádným postihem. Jakmile souhlas odvoláte, další obchodní sdělení Vám už nebudeme zasílat, a Vaše osobní údaje už pro výše popsané účely zasílání obchodních sdělení nebudeme dále zpracovávat.

Vaše práva a další informace: Informace o dalších příjemcích osobních údajů, a o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva a jak je uplatnit, a další informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je kdykoli dostupný k nahlédnutí na /souhlas-se-zasilanim-obchodnich-sdeleni.