Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Prodávající

INFINITE MedStyle s.r.o.
Svatojánská 678,
500 11, Hradec Králové

IČO: 07770634

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět na bankovní účet č. _________________

Zboží posílám neporušené v originálním obalu na adresu:


INFINITE MedStyle s.r.o.
Svatojánská 678
Hradec Králové
50011

tel.: +420 774 950 147

 

V ___________________________________, dne __________________