Desková hra - pravidla a časté dotazy

  

Jednotlivé karty a dovysvětlení jejich efektů: 

Záskok na jiném oddělení - vyměň si všechny karty ze své ruky s libovolným hráčem dle svého výběru.

 

Vyléčení

Překlad - přelož jakéhokoliv svého pacienta libovolnému jinému hráči, který má na svém oddělení volné místo. Pacienty stupně ④ nelze překládat. Pokud se stane, že někdo přeloží pacienta ① na ARO, to ho obratem propustí a přičte si bod. Za překlad pacienta si přičti bod.

Příjezd ZZS - přidej pacienta stupně ① jakémukoliv hráči. Pokud jde o ARO, obratem ho propustí a přidá si bod.

Amoksiklav - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

Vankomycin

Malování - přesuň všechny své pacienty na libovolné oddělení dle tvého výběru. Pokud má dané oddělení méně volných míst než máš příslušných pacientů, zaplň všechna volná místa daného oddělení. Zbytek pacientů ti zůstane.

Výpovědi - zahoď dvě karty ze své ruky a navíc tuto zahranou kartu. Lízni si dvě nové karty.

Pád

Fibrilace síní

Opilý mladistvý

Tlustá nebo…

Primář přišel pozdě - začni svůj tah znovu od začátku. Pokud na začátku tohoto nového tahu nemáš žádného pacienta (a již je alespoň 3. kolo hry), vyhráváš hru.

Triáž pozitivní pacient - Jakýkoliv pacient, který se měl na tvé oddělení dostat jakýmkoliv způsobem se k tobě nedostane. Pokud měl pacient přijít z oddělení jiného hráče, daného pacienta vyřaď mimo hru. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

Vyšší pracoviště - můžeš propustit jakéhokoliv ze svých pacientů nezávisle na jeho stupni.

Zkušený klinik - můžeš si vybrat jakoukoliv z vrchních pěti barev z odhazovacího balíčku a vzít si ji do ruky.

Konzilium - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

Nemocniční knihovna

Opilý lékař - zahoď jednu kartu ze své ruky + tuto zahranou. Lízni si jednu novou kartu.

Zázrak - můžeš propustit jakéhokoliv ze svých pacientů nezávisle na jeho stupni. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

UPV - pokud je ARO plné, nemůžeš tuto kartu zahrát.

DNR - jakýkoliv pacient, který měl být jakýmkoliv způsobem přeložen na ARO, zemřel. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

KPR - z jakéhokoliv pacienta udělej pacienta stupně ③ a přelož ho na ARO. Pokud je ARO plné, nemůžeš tuto kartu zahrát.

Intenzivní péče - jakéhokoliv pacienta dle svého výběru (vlastního i cizího) přelož na ARO. Pokud se jedná o pacienta stupně ①, ARO ho obratem propustí a dostane za to bod.

Defibrilátor

Infarkt

Obměna personálu

Ambulantní řešení

LDN

Schopná rodina

Negativní reverz

Šikovný doktor - zlepši o jeden stupeň jakéhokoliv pacienta ve hře. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

Atestace - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním. 

Dušnost - zhorši libovolného pacienta ve hře o jeden stupeň.

Vedení nemocnice - přelož libovolného pacienta na libovolné oddělení. Pokud některé oddělení nemá volné lůžko, musíš vybrat jiné.

Šikovné sestřičky

Imunita - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním. 

Slouží primář - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním. 

Vzdělávací seminář

Doktorka

Dohoda - přelož jakéhokoliv svého pacienta (kromě pacienta stupně ④, pokud hraješ za ARO) na libovolné oddělení. Poté si vyber pacienta z daného oddělení a přelož ho k sobě na oddělení.

Jackpot

Zkažený kebab - pokud je nějaké oddělení plné, pacienta mu nepřidáš.

Svině odvedle - toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním.

Ne! - hra pokračuje jako kdyby příslušná karta nebyla vůbec zahrána. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním. 

Dcera primáře - akci navíc můžeš darovat i jinému hráči, ale pouze pokud tuto kartu zahraješ v průběhu jeho kola. Toto je tzv. blesková karta: můžeš ji zahrát kdykoliv a pokud ji zahraješ ve svém tahu, nepočítá se jako zahraná akce. Pokud ji zahraješ jako reakci na jinou kartu či nějakou událost ve hře, počítá se, že jsi ji zahrál přesně v tom samém momentě nebo těsně před ním. 

 

Není Vám ve hře něco jasné? Chcete se na něco zeptat nebo nám zaslat připomínku? Neváhejte se na nás obrátit na info@infinitemedstyle.cz.