Jak to vidí profesorka..?

„Lidé žádají od bohů zdraví, ale že sami mají nad ním moc, nevědí.“ Demokritos (přibližně 460-370 př. n. l)

Kdo jsem a co je mým cílem? Jmenuji se Lenka Borská. Jsem lékařka, která se snaží seznámit studenty medicíny s tím, jak je možné prodloužit si roky života strávené ve zdraví.

 

Myslím si, že pro medicínu je potřebná určitá míra duševního exhibicionismu. Je potřeba umět komunikovat s lidmi, prosazovat své myšlenky, vystupovat na veřejnosti a prezentovat výsledky své práce. Extrovertem jsem byla už od dětství, kdy jsem začala hledat zásadní odpovědi na otázky o zdraví člověka. Klíčovou otázkou bylo, co se stane s mým tělem, když onemocním? Proč tomu tak je a co mohu udělat, abych si své zdraví udržela? 

Není tedy divu, že jsem se pustila do studia medicíny a později do práce v oboru patologická fyziologie, která zkoumá příčiny, mechanismy a průběh nemocí. Co mě na patofyziologii nejvíce učarovalo, bylo to, jak vše v lidském těle souvisí se vším. Věděla jsem, že až já budu v této oblasti dostatečně vzdělaná, můžu se začít ptát studentů. Proto jsem začala se studiem vzájemných mechanismů, které se snaží udržet tělní jednotu „homeostázu“, abych jim sama dobře rozuměla. Ze začátku jsem dny trávila samostudiem a kreslením schémat, abych poté mohla studentům co nejlépe popsat, jak lidské tělo funguje.

Při výuce jsem se snažila hledat názorné příklady z lidského života, abych svůj výklad co nejvíce přiblížila. Tepelný úpal jsem popisovala jako kladivem rozbitý termostat v domě. Funkci imunitního systému jako armádu dobře i špatně vyzbrojených bojovníků. Příčiny vzniku autoimunitních chorob jako odbornou školu, kde se studenti učí novým poznatkům a pokud to nezvládnou musí odejít. Odejít ze školy musí, ale i když se dobře učí, ale nereagují adekvátně na příkazy. Relativním oříškem bylo popsat některé formy nádorových onemocnění, příkladem může být fotbalový zápas, při kterém nový tým hráčů se zcela odlišným dresem „s červenými puntíky“ nečekaně vtrhne do běžícího utkání a není ochotný se podřídit místním pravidlům. A protože jsem si při vzájemné komunikaci se studenty všimla, že je zajímá i to, co mě v dětství, jak tomu negativnímu dopadu na lidské zdraví zabránit, začala jsem se čím dál více ptát, co uděláme, abychom zůstali ve stavu zdraví. Velice úsměvné bylo, že si například studenti často stěžovali na souvislost mezi studiem medicíny a zvýšenou střevní plynatostí. A tak jsme si při výuce shrnuli zásady preventivních aktivit pro svůj prospěch, ale i pro své okolí. Velice často se pak z relativně nudného tématu stalo téma velice úsměvné, které studenty natolik zaujalo, že sami začali rozvíjet a objevovat nové a nové patofyziologické mechanismy.     

Pokud to šlo, začínala moje přednáška otázkami. Co je to? Proč to tak je? Jaký to má význam? Co si o problému myslíte? Jak se to projeví? Jakou to může mít příčinu? A hlavně lze tomu preventivně zabránit?

Díky svému neutuchajícímu zájmu o preventivní obor se brzy dostavily i výsledky, a já se stala 1.1. 2021 první přednostkou Ústavu preventivního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Základním úkolem našeho ústavu je orientace studentů medicíny ke zdravému životnímu stylu. Hlavní myšlenku vidím v posilování a rozvoji samostatného logického myšlení studentů v oblasti primární a časné sekundární prevence. Je třeba dát studentům prostor, aby se sami aktivně zamysleli nad preventivními programy dnešní doby. Velký význam vidím v tom, aby si studenti uvědomili, jak mají širokou veřejnost zasvětit do tajů zdravého životního stylu, a hlavně jak se vymanit z celého spektra zavádějících rad, které jsou dnes předkládány cestou médií. Je nutné nasměrovat studenty na rychle se měnící dobu kvalitní pregraduální výukou, která nehledí jen na minulost a zažité stereotypy, ale dokáže hledět do budoucna a přemýšlet nad trendy, které ovlivní medicínu v následujících letech.

Zvláštní výzkumná pozornost našeho ústavu je věnována problematice senescence (stárnutí), jakožto komplexního procesu poklesu efektivity fyziologických a biochemických funkcí organismu, který má za následek zvýšení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje onemocnění. Obecně je známo, že je vždy lepší investovat do prevence než do následků. V současné době proto pracuje náš tým na konkrétních výzkumných imunologických či biochemických postupech, jak aktivně zpomalit stárnutí. Našimi spolupracovníky jsou i odborníci z USA, Německa a Británie.

Práce je i mým koníčkem. Protože ráda cestuji, vážím si na své profesi i toho, že mi umožňuje poznávat nové země a nové kultury. Vedle vědeckého kolbiště si ráda měřím síly i ve sportu. Nejvíce mi učaroval golf. Při něm skloubím hned dvě vlastnosti, které jsou mi vlastní – vrozenou soutěživost a lásku k pohybu. Nezbytnou relaxaci mi přináší pobyt v přírodě. Za hlavní zdroj životní energie považuji své děti, které mě nutí být stále v dobré kondici.

 „Úkolem lékařovým je život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a kráse přiváděti.  Lékařství teprve tehdy bude dokonalé, až bude učit křehkost lidského organismu upevňovati, nákazám předcházeti, nemocem brániti, a tyto úkony bude vykonávat tak, aby lidský život dobře byv počat, blaženě a skvěle byl prodloužen až k přirozenému konci." Jan Evangelista Purkyně 1787-1869

 

prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D., přednostka Ústavu preventivního lékařství